Vloerreiniger & Ontvetter Profi6 LF Low Foam

De  professionele vloerreiniger & ontvetter Profi6 LF Low Foam voor de zakelijke & particuliere markt: Hoe u zonder al te veel moeite veilig en echt vetvrij kunt reinigen in enkele seconden!

Vuil & vet verdwijnt als sneeuw voor de zon. Zeer geschikt voor de schrobzuigmachine & hogedrukspuit.

14,38156,08 ex btw

Clear

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Description

De vloerreiniger & ontvetter Profi6 LF Low Foam is een vloerreiniger die niet alleen alle vuil en aanslag verwijderd maar de vloer ook meteen ontvet.

Tevens zeer geschikt voor het gebruik in een schrobzuigmachine of hogedrukspuit. In de Profi6 LF Low Foam zit namelijk al een anti-schuinmiddel

Kenmerken Profi6 LF Low Foam:

 Concentraat
 Laat geen residu – waas achter
 Geen gladde vloeren meer!
 Bevat geen parabenen
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
 Dutch Made
 HACCP geschikt
 Biologisch afbreekbaar


√ 
Sterk geconcentreerd
 Verwijderd vuil & aanslag
 Geen gebruik van parabenen
 Kind- & diervriendelijk
 Biologisch afbreekbaar
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 Wij hebben mogelijkheden voor recycling van de flessen (voor bedrijven)

In de vloerreiniger & ontvetter Profi6 LF Low Foam zitten geen giftige chemicaliën en gemanipuleerde ingrediënten. Vuil & vet verdwijnt als sneeuw voor de zon. Zeer geschikt voor de schrobzuigmachine & hogedrukspuit. Deze vloerreiniger & ontvetter is zuinig in gebruik. Lees voor het gebruik eerst even goed de gebruiksaanwijzing.

De producten van ProfiBright zijn veilig in gebruik en vormen geen risico voor de gezondheid van u en degene waar u om geeft. Ook voor uw eigendommen en het milieu zijn onze producten veilig. Wel is het van belang dat de producten gebruikt worden volgens de gebruiksaanwijzing.

Additional information

Hoeveelheid

10 liter, 12x 1 liter, 1x 1 liter, 1x 5 liter, 2x 5 liter

Download info

Gebruiksaanwijzing

Hoe kunt u de Profi6 LF Low Foam het beste gebruiken?

Profi6 LF is een snel reiniger voor gelakte en ongelakte oppervlakten. Voor een snelle efficiënte verwijdering van vet, vuil, koolstof, olie, brandschades, roet, nicotineaanslag & andere hardnekkige vormen van vervuiling. Voor het reinigen van dekkleden, dieselolievlekken, rubberdoek en als vervanging voor ammoniak. pH waarde van 13,5.

Profi6 LF is een universeel reinigings- en ontvettingsmiddel, dat speciaal ontwikkeld is voor het gebruik in schrob-en zuigmachines. Daarnaast is het ook uitstekend geschikt om te gebruiken in een hogedrukreiniger. Kan verdund worden met warm en koud water. Bij extreme vervuiling de plek onverdund voorbehandelen. Niet gebruiken op spiegels of glas! Profi6 LF droogt streeploos op.

Dosering voor machines:
Schrobzuigmachine: Dagelijkse reiniging. Per 100 liter water adviseren wij u 1 – max 5% reinigingsmiddel te gebruiken. Bij zeer zware vervuiling 10% reinigingsmiddel op 100 liter water.
Hogedrukspuit: 1:20 Voor het reinigen van vervuilde vloeren.(250 ml op 5 liter water).

Dosering voor andere schoonmaak mogelijkheden:
Normale vervuiling: 1:40 Voor het dagelijks reinigen van deuren, meubilair, apparatuur, luxaflex, RVS, kunststoffen, tegels, vlekken op textiel, wastafels, douches & vloeren.
Zware vervuiling: 1:10 Voor het ontvetten van zwaar bevuilde onderdelen en het verwijderen van rubber strepen, oude waslagen, hardnekkige fruitvlekken & toiletten.
Extreme vervuiling: 1:1 Voor het verwijderen van bandensporen.

 

Eigenschappen

Welke eigenschappen heeft Profi6 LF? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi6 LF?
– Organisch oplosmiddel met anorganische zouten – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is wit/kleurloos
– Veilig synthetisch reinigingsmiddel – De geur is karakteristiek
– Goedgekeurd door TNO voor de food-sector – Vlampunt is niet van toepassing
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde 13,5
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

Profi6 LF Low Foam bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
anionogene oppervlakte actieve stoffen, fosfaten < 5% – 15%
parfums, Citral & Limonene (kan een allergische reactie veroorzaken).

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Gevaren & veiligheid

Welke gevarenaanduidingen heeft Profi6 LF Low Foam?
H290 – Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 – Veroorzaakt ernstig brandwonden en oogletsel.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi6 LF Low Foam?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P301 & P330 & 331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303 & P361 & P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.