ProfiGlass Plug & Play - Glasreiniger, Spiegelreiniger & Interieurreiniger

De professionele interieurreiniger & allesreiniger Profi7 voor de zakelijke & particuliere markt: Hoe u zonder al te veel moeite uw gehele interieur streeploos en fris schoonmaakt in 1 behandeling!

Profimaakt snel en makkelijk schoon en is zeer zuinig is gebruik. Met één fles kunt u 50x schoonmaken.

3,5665,95 ex btw

Clear

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Description

De professionele interieurreiniger & allesreiniger Profi7 voor de zakelijke & particuliere markt: Hoe u zonder al te veel moeite uw gehele interieur streeploos en fris schoonmaakt in 1 behandeling!

√ Concentraat
√ Super eenvoudig in gebruik
√ Fris van geur en laat geen strepen na
√ Zuinig in gebruik
√ Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
√ Bevat geen parabenen
√ Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
√ Kind- & diervriendelijk
√ Dutch Made
√ HACCP geschikt
√ Biologisch afbreekbaar

Kenmerken Allesreiniger & Interieurreiniger Profi7:

 Concentraat
 Fris van geur en laat geen strepen na
 Super eenvoudig in gebruik
 Bevat geen parabenen
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
 Dutch Made
 HACCP geschikt
√ Biologisch afbreekbaar

Additional information

Hoeveelheid

10 liter, 12x 1 liter, 12x 500 ml, 1x 1 liter, 1x 5 liter, 1x 500 ml, 2x 5 liter

Download info

Gebruiksaanwijzing

Hoe kunt u de Profi7 het beste gebruiken?

De Profikan zowel opgelost worden in water maar ook gebruikt worden als een spray. Voor het professioneel reinigen van bedrijfs- en kantoorvloeren, eetzalen en cafetaria’s. Tevens geschikt voor wandbekleding, kunststofmeubels en tafels, spiegels & meubilair. Het is geschikt voor alle oppervlakken die vochtig afgenomen mogen worden.

Profi7 is geschikt voor schoonmaakonderhoud waarbij hoge eisen worden gesteld aan het reinigend resultaat. Het laat bovendien geen residu en strepen achter.  pH waarde is 8. Voor het beste reinigingsresultaat kunt u het beste gebruik maken van een microvezeldoek.

Gebruiksaanwijzing:

  1. Gebruik circa 20 ml (=2 kneepjes in de fles) Profi7 op circa 5 liter water.
  2. Wij adviseren op koud tot lauw warm water te gebruiken.
  3. U kunt de meubels & vochtbestendige oppervlaktes schoonmaken zoals u gewend bent het schoon te maken.
  4. Voor het bereik van het beste schoonmaakresultaat adviseren wij u om gebruik te maken van een microvezeldoek die niet gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter veroorzaakt namelijk strepen.
  5. Omdat de Profi7 geen waas na laat is naspoelen met water niet nodig.

De Profi7 is veilig in gebruik en kan dagelijks ingezet worden. 1 liter fles Profi7 is, bij gebruik van de dosering van 20 ml, goed voor 50 behandelingen.

Wilt u zeker weten dat u de juiste dosering gebruik, kunt u bij ons ook doseerdoppen bestellen die op de flessen gemonteerd kunnen worden.

Dosering:
Normale vervuiling    : 20 ml op 5 ltr water
Zware vervuiling         : 50 ml op 5 ltr water
Bij gebruik als spray   : 20 ml op 500ml

Eigenschappen

Welke eigenschappen heeft Profi7? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi7?
– Hoog geconcentreerd – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is blauw
– Aangenaam geparfumeerd & fris geurend – De geur is karakteristiek
– Vriendelijk voor de huid – Vlampunt > 100 °C
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde 8
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

Profi7 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
< 5% niet ionogene oppervlakte actieve stoffen
Benzisothiazolinone, Methylisothiazalinone, parfums & Linalool

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Gevaren & veiligheid

Welke gevarenaanduidingen heeft Profi7?
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi7?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritaite: een arts raadplegen.