Profi6 ontvetter & roetverwijderaar

De professionele ontvetter & roetverwijderaar Profi6 voor de zakelijke & particuliere markt

11,5871,59 ex btw

Clear

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Description

Hoe u zonder al te veel moeite veilig en echt vetvrij kunt reinigen in enkele seconden!

Rubberstrepen op vloeren of gele belijning, roetaanslag en andere vervuilingen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

 

Additional information

Hoeveelheid

10 liter, 1x 1 liter, 1x 5 liter, 2x 5 liter

Download info

Gebruiksaanwijzing

Hoe kunt u de Profi6 het beste gebruiken?

Profi6 is een snel reiniger voor gelakte en ongelakte oppervlakten. Voor een snelle efficiënte verwijdering van vet, vuil, koolstof, olie, brandschades, roet, nicotineaanslag & andere hardnekkige vormen van vervuiling. Voor het reinigen van dekkleden, dieselolievlekken, rubberdoek en als vervanging voor ammoniak. pH waarde van 13.

Profi6 kan met warm of koud water worden verdund. Voor het beste reinigingsresultaat Profi6 verneveld aanbrengen op het te reinigen oppervlak en direct afnemen met een schone vochtige doek. Kortom: opspuiten, afvegen, klaar! Bij het reinigen van machines naspoelen met water. Niet gebruiken op glas of spiegels. Profi6 droogt streeploos op.

Gebruiksaanwijzing:

Heeft u de 500 ml fles:

  1. Open de spraykop
  2. Spray het te reinigen oppervlakte in en laat het even intrekken voor 30 – 60 seconden.
  3. Neem vervolgens met een microvezeldoek de ingespoten plek af.
  4. Reinig de oppervlakte goed na.
  5. Bij hardnekkige vervuiling de behandeling nogmaals herhalen.
  6. Draai de spraykop weer dicht.

Gebruikt u het als roetverwijderaar op glazen deurtjes van de allesbrander of haard laat het dan niet langer dan 15 seconden op het raam zitten. Laat u het langer zitten dan kan het raam etsen (wit uitslaan). 

Heeft u de literfles of grotere verpakkingen dan is de dosering als volgt:
Normale vervuiling:
 1:20 Voor het dagelijks reinigen van deuren, meubilair, apparatuur, luxaflex, RVS, kunststoffen, tegels, vlekken op textiel, wastafels, douches & vloeren.
Zware vervuiling: 1:10 Voor het ontvetten van zwaar bevuilde onderdelen en het verwijderen van rubber strepen, oude waslagen, hardnekkige fruitvlekken, vuilnisemmers & toiletten.
Extreme vervuiling: 1:1 Voor het verwijderen van zware roetvervuiling.

Gebruik geen microvezeldoek die gewassen is met wasverzachter. Dit laat namelijk strepen na. De Profikan ook verdunt worden met water en gebruikt worden als sopje.

 

Eigenschappen

Welke eigenschappen heeft Profi6? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi6?
– Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is rood
– Veilig & alkalisch – De geur is karakteristiek
– Goedgekeurd door TNO voor de food-sector – Vlampunt is niet van toepassing
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde 13
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

Profi6 bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
anionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%
niet ionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%
Benzisothiazolinone & Methylisothiazalinone

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Gevaren & veiligheid

Welke gevarenaanduidingen heeft Profi6?
H290 – Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 – Veroorzaakt ernstig brandwonden en oogletsel.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi6?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P301 & P330 & 331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303 & P361 & P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.