Ontvetter & Roetverwijderaar Profi6 Plug & Play

De professionele ontvetter, zwembadreiniger & roetverwijderaar Profi6 Plug & Play voor de zakelijke & particuliere markt

7,44126,33 ex btw

Clear

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Description

Hoe u zonder al te veel moeite veilig en echt vetvrij kunt reinigen in enkele seconden!

Rubberstrepen op vloeren of gele belijning, roetaanslag en andere vervuilingen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Kenmerken Profi6 Plug & Play:

 Plug & Play – kant en klaar voor gebruik.
 Laat geen residu – waas achter
 Verwijderd vet, roet & andere aanslag
 Zuinig in gebruik
 Bevat geen parabenen
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden
 Dutch Made
 HACCP geschikt
 Biologisch afbreekbaar

Additional information

Hoeveelheid

12x 1 liter, 12x 500 ml, 1x 1 liter, 1x 500 ml

Download info

Gebruiksaanwijzing

Hoe kunt u de Profi6 Plug & Play het beste gebruiken?

Profi6 Plug & Play is een snel reiniger voor gelakte en ongelakte oppervlakten. Voor een snelle efficiënte verwijdering van vet, vuil, koolstof, olie, brandschades, roet, nicotineaanslag & andere hardnekkige vormen van vervuiling. Voor het reinigen van dekkleden, dieselolievlekken, rubberdoek en als vervanging voor ammoniak. pH waarde van 13.

Kortom: opspuiten, afvegen, klaar! Bij het reinigen van machines naspoelen met water. Niet gebruiken op glas of spiegels. Profi6 Plug & Play droogt streeploos op.

Gebruiksaanwijzing:

  1. Open de spraykop
  2. Spray het te reinigen oppervlakte in en laat het even intrekken voor 30 – 60 seconden.
  3. Neem vervolgens met een microvezeldoek de ingespoten plek af.
  4. Reinig de oppervlakte goed na.
  5. Bij hardnekkige vervuiling de behandeling nogmaals herhalen.
  6. Draai de spraykop weer dicht.

Gebruikt u het als roetverwijderaar op glazen deurtjes van de allesbrander of haard laat het dan niet langer dan 15 seconden op het raam zitten. Laat u het langer zitten dan kan het raam etsen (wit uitslaan). 

Gebruik geen microvezeldoek die gewassen is met wasverzachter. Dit laat namelijk strepen na.

Eigenschappen

Welke eigenschappen heeft Profi6? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van Profi6?
– Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel – De fysische toestand is vloeibaar
– Krachtig, in water oplosbaar – De kleur is rood
– Veilig & alkalisch – De geur is karakteristiek
– Goedgekeurd door TNO voor de food-sector – Vlampunt is niet van toepassing
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde 13
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren

Profi6 Plug & Play bevat:
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
anionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%
niet ionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%
Benzisothiazolinone & Methylisothiazalinone

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Gevaren & veiligheid

Welke gevarenaanduidingen heeft Profi6 Plug & Play?
H290 – Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 – Veroorzaakt ernstig brandwonden en oogletsel.

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor Profi6 Plug & Play?
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P301 & P330 & 331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303 & P361 & P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.