Ontkalker Profi3

Heeft u last van hardnekkige kalkaanslag? Krijgt u uw kranen niet schoon? Blijft er maar kalkaanslag zitten in uw toiletpot of wasbak? Bent u op zoek naar een middel die niet op de luchtwegen slaat?

6,9037,65 ex btw

Clear

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Description

Bent u op zoek naar een ontkalker die echt goed werkt? Eentje die echt aanslag verwijderd? Een ontkalker die niet op de luchtwegen slaat? DE Ontkalker Profi3 werkt goed en snel. Het middel voor het verwijderen van hardnekkige kalkaanslag. Zeer geconcentreerd en laat geen strepen achter.

De Ontkalker Profi3 is misschien de oplossing voor u. Met deze ontkalker verwijderd u hardnekkige kalkaanslag in een handomdraai. Dit is een ontkalker die heerlijk fris van geur is en niet op de keel slaat. Wel is het zo dat u voorzichtig moet zijn met de ontkalker. Als u deze laat opdrogen op de ondergrond dan kan het vlekken veroorzaken.

De Ontkalker Profi3 is ideaal voor het ontkalken van betegelde en glazen wanden van badkamers, tegelwanden, badkuipen, toiletpotten, overig sanitair, zwembaden en sporthallen, autowasstraten etc..

Fris van geur, slaat niet op de luchtwegen
 Residu vrij – voorkomt snelle herbevuiling
 Geen gebruik van parabenen
 Kind- & diervriendelijk
 Biologisch afbreekbaar
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd

Kenmerken van de Ontkalker Profi3:

 Concentraat
 Super eenvoudig in gebruik
 Zeer zuinig in gebruik (circa 50 behandelingen in 1 fles)
 Fris van geur en slaat niet op de luchtwegen
 Bevat geen parabenen
 Ingrediënten worden niet genetisch gemanipuleerd
 Kind- & diervriendelijk
 Dutch Made
 Biologisch afbreekbaar

TIP: met deze fles kunt u zelf 10x de kant & klare versie maken. Meng 100 ml ontkalker met 400 ml water en klaar. Voor gebruik wel goed schudden.

In deze Ontkalker Profi3 zitten geen giftige chemicaliën en gemanipuleerde ingrediënten. Deze ontkalker is zeer geconcentreerd en daardoor  uitermate geschikt voor het verwijderen van hardnekkige kalkaanslag op kranen, sanitair en tegels. Heeft u natuurtegels dan adviseren wij u de Vloerreiniger Profi5 te gebruiken. Als u gebruik maar van een microvezeldoek zorg dat deze dan niet gewassen is met wasverzachter. Wasverzachter veroorzaakt namelijk strepen.

De producten van ProfiBright zijn veilig in gebruik en vormen geen risico voor de gezondheid van u en degene waar u om geeft. Ook voor uw eigendommen en het milieu zijn onze producten veilig. Wel is het van belang dat de producten gebruikt worden volgens de gebruiksaanwijzing.

Additional information

Hoeveelheid

1x 1 liter, 6x 1 liter

Download info

Gebruiksaanwijzing

Ontkalker Profi3 verdunnen met water. De verdunningsgraad is afhankelijk van de mate van verkalkingGeadviseerd wordt een oplossing van 20% (bv 1 liter op 5 liter water) te gebruiken.

Ontkalker Profi3 met een spons of borstel aanbrengen, daarna de los geweekte resten verwijderen met een schuurspons of schuurspons (sanitair), grondig naspoelen met schoon water.

  1. Spuit wat Ontkalker Profi3 op een microvezeldoek of sponsje.
  2. Wrijf de plek waar de kalk zit in. Laat dit even intrekken. Maar de vloeistof mag niet opdrogen.
  3. Maak de microvezeldoek of sponsje schoon met water en veeg dan de oppervlakte schoon.
  4. Oppervlakte grondig naspoelen met water.
  5. Bij hardnekkige aanslag de behandeling herhalen.

Gebruik geen microvezeldoek dat gewassen is met wasverzachter. Dit veroorzaakt namelijk strepen.

Het is aan te bevelen om handschoenen te dragen tijdens het werken met Ontkalker Profi3.

Bij twijfel over de zuurbestendigheid van het materiaal dient u op een onopvallende ondergrond op zuurgevoeligheid te testen. Niet gebruiken op natuursteen, marmer & sterk kalkhoudende tegels. Wees zeer voorzichtig met het gebruik op metalen zoals rvs, aluminium e.d. Laat de Ontkalker Profi3 hier niet opdrogen dit kan schade opleveren.

TIP: met deze ontkalker kunt u zelf 10x de kant & klare versie maken. Meng 100 ml ontkalker met 400 ml water en klaar. Voor gebruik wel goed schudden.

Eigenschappen

Welke eigenschappen heeft de Ontkalker? Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van de Ontkalker?
– Hoog geconcentreerd – De fysische toestand is vloeibaar
– Veilig – De kleur is rood
– Snelwerkend – De geur is karakteristiek
– Aangename geur, slaat niet op de keel – Vlampunt is > 100 °C
– Biologisch afbreekbaar – Oplosbaarheid in water is volledig
– HACCP geschikt – pH waarde is 1,5
– Dutch Made
– Vorstvrij bewaren


De Ontkalker – Profi3 bevat:

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en – wetgeving voor de stof of het mengsel:
5% – 15% fosfaten
Anionogene oppervlakte actieve stoffen & niet ionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%
Parfums.

De oppervlakte actieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Veiligheid: zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Gevaren & veiligheid

Welke gevarenaanduidingen heeft de Ontkalker Profi3?
H319 – 
Veroorzaakt ernstig oogirritatie

Welke veiligheidsaanbevelingen gelden voor de Ontkalker Profi3?
P101
 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) houden.
P264 – Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
P280 – Oogbescherming, beschermende handschoen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P305 & P351 & P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en wanneer het mogelijk is; blijven spoelen.
P337 & P313 – Bij aanhoudende oogirritaite: een arts raadplegen.

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig voor kinderen en huisdieren. Maar om ervoor te zorgen dat het product niet gedronken gaat worden moet het op een veilige plek opgeborgen worden. Mocht het middel toch per ongeluk ingeslikt worden waarschuw dan direct de huisarts en hou de verpakking bij de hand zodat u kunt aangeven welke stoffen in het middel zitten.

Aansprakelijkheid
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van de door haar gegeven adviezen.